เทคนิควิธีในการใช้อีเมล์
สอน seo,  สอนการตลาดออนไลน์

เทคนิควิธีในการใช้อีเมล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

businessman

1. ทำตัวเป็นนักส่งเมล์(น่าต้อนรับ)  สื่อสารด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมและน่าฟังในตอนต้นของอีเมล์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ รับบันทึกเมล์ของเราเข้าไปอยู่ในรายการแทนทีจะกเเป็นสแปมหรือลบทิ้ง

2. อยู่ให้ไกลจากตัวกระตุ้นสแปม คือนำข้อความที่คุณจะส่งไปทดสอบในโปรแกรมประเมินเนื้อหา เพื่อลดตัวกระตุ้นสแปม

3. ใช้บริการตรวจสอบเมล์ในกล่องจดหมาย ว่าสามารถแบ่งแยกประเภทของเมล์ได้ไหมว่ามีเมล์ประเภทไหนบ้างเข้ามาในกล่อง จดหมาย และมีปริมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่

4. ใช้โฮสติ้งเฉพาะในการรับ ส่งอีเมล์ เพื่อประสิทธิภาพ และลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

Click here to submit your review.


Submit your review
* Required Field