SEO รับทำseo

ความหมายของ SEO (Search Engine Optimization)

รับทำseo
รับทำseo

SEO (เอสอีโอ) เป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ด้วย เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ในผลลัพธ์การค้นหาด้วยคำสำคัญ (KEYWORD) โดยเน้นให้ผลของคำค้นปรากฏอยู่ในส่วนของ “ผลการค้นหาธรรมชาติ” (natural search result หรือ organic search result) ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือของเว็บเสิร์ชเอนจิน เวลาที่คนเข้ามาค้นหาในเว็บเสิร์ชเอนจิน เช่นที่ Google Yahoo หรือ Bing ด้วยคำสำคัญที่ต้องการค้นหาแล้ว จะปรากฏลิงก์ของเว็บไซต์เพื่อทำให้ติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหา

การทำSEO (เอสอีโอ) นั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ ปัจจัยภายใน (SEO onpage) และ ปัจจัยภายนอก (SEO offpage) ในส่วนของการปรับแต่งภายในนั้น ก็คือทุก ๆ อย่างที่เราสามารถควบคุมจัดการเองได้ภายในเว็บไซต์ของเรา เช่น การปรับแต่งหัวเรื่องของเว็บเพจ การปรับปรุง-เพิ่มคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ในหน้าเว็บไซต์ การจัดการโครงสร้างภายในของเว็บไซต์ และการใช้ meta tag เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยภายนอกคือการจัดการภายนอกเว็บไซต์ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วก็คือ การหาเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงหรือลิงก์เข้ามาสู่เว็บไซต์ที่เราต้องการ (Backlink) จัดทำเอสอีโอ

การสร้างเว็บเพจโดยการใช้เทคนิคเอสอีโอนั้น ไม่ได้หมายถึงการสร้างเนื้อหาที่เป็นที่ชื่นชอบต่อเสิร์ชเอนจินเพียงอย่าง เดียว โดยไม่คำนึงถึงผู้เยี่ยมชม ซึ่งวิธีการทำ SEO นั้น อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโค้ดของเว็บไซต์, การนำเสนอ, โครงสร้างของเว็บไซต์ และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการทำSEO ก็คือเนื้อหาที่มีประโยชน์ และจะต้องเป็นเนื้อหาต้นฉบับที่ไม่ได้ทำการคัดลอกหรือลอกเลียนมาจากเว็บไซต์ อื่นใด

เราสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบอันดับในกูเกิ้ล (Google) ได้หลายโปรแกรม 1 ในโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายคือ โปรแกรม Free Monitor for Google สามารถหา Keyword ได้หลาย Keyword พร้อมๆกัน | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo | รับทำseo |


 

Click here to submit your review.


Submit your review
* Required Field