Tag Archives: Google Penguin อัลกอริทึมใหม่

Google Penguin

Google Penguin อัลกอริทึมใหม่ ที่ประกาศอัพเดทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 รับผิดชอบดู Off-page Optimization โดยมีหน้าที่กำจัดเว็บแสปมโดยเฉพาะ ส่วนอื่นๆ ที่ Penguin นำไปพิจารณา… – Keyword Stuffing การแทรก Keyword ในบทความ – Link Farms การแทรก Link เป็นจำนวนมาก – Hidden Content การซ่อนเนื้อหา – Copied Content เนื้อหาซ้ำ จาก 4 ข้อนี้ ทำให้สรุปได้ว่า เราควรใส่ใจกับการเขียน … Continue reading

ไม่ให้ใส่ความเห็น