Tag Archives: เทคนิควิธีในการใช้อีเมล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เทคนิควิธีในการใช้อีเมล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ทำตัวเป็นนักส่งเมล์(น่าต้อนรับ)  สื่อสารด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมและน่าฟังในตอนต้นของอีเมล์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ รับบันทึกเมล์ของเราเข้าไปอยู่ในรายการแทนทีจะกเเป็นสแปมหรือลบทิ้ง 2. อยู่ให้ไกลจากตัวกระตุ้นสแปม คือนำข้อความที่คุณจะส่งไปทดสอบในโปรแกรมประเมินเนื้อหา เพื่อลดตัวกระตุ้นสแปม 3. ใช้บริการตรวจสอบเมล์ในกล่องจดหมาย ว่าสามารถแบ่งแยกประเภทของเมล์ได้ไหมว่ามีเมล์ประเภทไหนบ้างเข้ามาในกล่อง จดหมาย และมีปริมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่ 4. ใช้โฮสติ้งเฉพาะในการรับ ส่งอีเมล์ เพื่อประสิทธิภาพ และลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

ไม่ให้ใส่ความเห็น