แนวคิด เทคนิคปล่อยให้รอ ของการตลาด

ปกติการขายเราต้องมีสินค้าไว้ตลอดเวลา เพราะถ้าเราไม่มีสิ …