Tag Archives: เทคนิคปล่อยให้รอ ของการตลาด

แนวคิด เทคนิคปล่อยให้รอ ของการตลาด

ปกติการขายเราต้องมีสินค้าไว้ตลอดเวลา เพราะถ้าเราไม่มีสินค้าลูกค้าก็จะไปซื้อสินค้าร้านอื่น ร้อยละ 99 จะเป็นเช่นนั้นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ยอมรอ  แต่เราสามารถพัฒนาจุดขายตรงนี้ได้ให้ไม่เหมือนใครโดยยึดหลักตามนี้ 1. ใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณอย่างชัดเจน 2. สินค้าหรือบริการของคุณจะต้องไม่เหมือนใคร และมีแต่คุณเจ้าเดียวที่มีหรือมีให้บริการเจ้าเดียวด้วย เช่น สคริปทำเว็บต่างๆที่พัฒนาโดยคุณ เป็นต้น 3. ให้ลูกค้ารอนานได้พอได้ตื่นเต้น แต่ไม่ได้รอนานจนเก้อ เพราะจะมีแต่ผลเสียมากกว่า

Leave a comment »