กฎของผู้ประกอบการ

1. มีความสุขกับครอบครัว มิตรสหาย และเพื่อนร่วมงานของคุณ …