Monthly Archives: ตุลาคม 2011

5 ข้อทำให้แบรนด์สินค้าดัง

การสร้างแบรนด์สินค้าให้ติดตลาดเปรียบเสมือนเป็นทางลัดในการดำเนินธุรกิจให้ ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนจะต้องศึกษาและสร้างให้เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจของตนเอง ให้จงได้ จุดมุ่งหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องที่มีความเกี่ยว ข้องและเชื่อมโยงกับการขายสินค้าคงเห็นจะหนีไม่พ้นในเรื่องของยอดขายและผล กำไรที่ได้รับ ซึ่งทุกๆบริษัทต่างหวังผลและนำเรื่องดังกล่าวมาวางเป็นเป้าหมายหลักที่ต้อง ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ จึงกลายเป็นที่มาของการคิดค้นสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่หลากหลายผสานกับการวาง กลยุทธ์ที่สลับซับซ้อนและแยบยลมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต โดยหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยทำให้ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการค้า ขายสินค้าสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ ในเรื่องของยอดขายและการทำกำไรก็คือ ‘การทำให้แบรนด์สินค้าติดตลาด’ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องดึงเอากลยุทธ์วิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วย อย่าได้หวังพึ่งจากการกระหน่ำยิงสปอตโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว โดยวิธีการและองค์ประกอบหลักๆที่จะช่วยให้แบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการ สามารถติดตลาดได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญๆมีดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพดีจริง ถ้่าจะให้แบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการสามารถติดตลาดได้อย่างรวดเร็วคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์คือสิ่งแรกสุดที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ จากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทผู้ประกอบการ ถ้าในทรรศนะของผู้บริโภคมีความเห็นว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีสามารถตอบสนองกับ ความต้องการเบื้องต้นของเขาได้จริง ตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับการบอกต่อด้วยวิธีปากต่อปากไปสู่กลุ่มผู้บริโภคท่าน อื่นๆเอง โดยเป็นหนึ่งในวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีทรงอิทธิพลมากที่สุดและไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว จึงเป็นวิธีการในตำนานที่นักการตลาดทุกคนต่างใฝ่ฝันถึง ผู้ประกอบการจึงต้องเอาใจใส่และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีเสียก่อน เป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากการเสริมสร้างจุดแข็งที่มีที่มาจากคุณสมบัติที่มีเหนือกว่าของ บริษัทคู่แข่งพร้อมทั้งลดจุดอ่อนลงไปในเวลาเดียวกันด้วย ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำตรงส่วนนี้ได้สำเร็จแบรนด์สินค้าของท่านก็จะสามารถ ติดตลาดได้อย่างรวดเร็วแน่นอน สร้างเอกลักษณ์โดดเด่นของสินค้า ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งเร้า อันดับแรกๆที่สร้างกระบวนการรับรู้จนพัฒนาไปสู่การจดจำในจิตใจของผู้บริโภค … Continue reading

ไม่ให้ใส่ความเห็น